2020 წელს საქართველოს ეკონომიკა 6.1%-ით შემცირდა

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, 2020 წლის დეკემბერში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) კლებამ 7.9% შეადგინა, ხოლო 2020 წლის საშუალო რეალური ზრდა -6.1%-ით განისაზღვრა.

ამავე ცნობით, 2020 წლის დეკემბერში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კლება შეინიშნებოდა შემდეგ საქმიანობებში:

 • განთავსების საშუალებით უზრუნველყოფა
 • მშენებლობა
 • ხელოვნება
 • გართობა და დასვენება
 • დამამუშავებელი მრეწველობა
 • ტრანსპორტი და დასაწყობება
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
 • ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი

ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სფეროებში:

 • საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები
 • წყალმომარაგება
 • კანალიზაცია
 • ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები
 • ინფორმაცია და კომუნიკაცია
 • სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა

მსგავსი სტატიები