„ქართულ ოცნებას“ სექტემბრის თვეში 6 495 650 ლარი შესწირეს

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, „ქართულ ოცნებას“ სექტემბრის თვეში 6 495 650 ლარი შესწირეს.
უნდა აღინიშნოს, რომ 118-მა „ქართული ოცნების“ სასარგებლოდ 20 ათასი ლარიდან – 60 ათას ლარამდე გაიღო.