მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია VIVUS-ი იხურება

 საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ონლაინ-სესხების გამცემი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია VIVUS-ი იხურება.

სებ-ის ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის განკარგულების მიხედვით, ძალადაკარგულად გამოცხადდება სარეგისტრაციო ჩანაწერი, რომლითაც, VIVUS-ს, ანუ “4 ფინანსს” მისო-ს სტატუსი მიენიჭა.