დღეს, პარლამენტში აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებზე უნდა იმსჯელონ

დღეს, პარლამენტში ბოლო პეროპდში აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებზე უნდა ისაუბრონ. სხდომას დაესწრება საკითხზე მომხსენებელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი.

მსგავსი სტატიები