საქართველოში 2083 სკოლიდან მხოლოდ 103 ფსიქოლოგი ჰყავს

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში დაცულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ საქართველოში არსებული 2083 სკოლიდან ფსიქოლოგი მხოლოდ 103-ს ჰყავს. სკოლებში სულ 107 ფსიქოლოგი აღირიცხა, რომელთაგან 34 შტატშია, ხოლო 73 უშტატო თანამშრომელია.
ფსოქოლოგები გვხვდებიან თბილისის, იმერეთის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის, აჭარისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის საჯარო სკოლების ნაწილში.
ცნობისთვის, მოქმედი კანონის მიხედვით, სკოლებში შტატიანი ფსიქოლოგის ყოფნა დამოკიდებულია დაწესებულების მოთხოვნაზე, იმაზე, სჭირდებათ თუ არა მოსწავლეებს იგი. მათი ანაზღაურება საათობრივია და შეადგენს 12 ლარს საათში.