ოდესელი მიშიკოს საქართველოდან გაძევება უკრაინის უზენაესმა სასამართლომ სამართლიანად ცნო

უკრაინული მედია იუწყება, რომ უკრაინის უზენაესმა სასამართლომ საქართველოს ექს-გაქცეული პრეზიდენტის საქართველოდან გაძევება სამართლიანად ცნო.
„უკრაინის უზენაესმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მიხეილ სააკაშვილის საკასაციო საჩივარი სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის ადმინისტრაციის, სახელმწიფო მიგრაციული სამსახურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ, პოლონეთის რესპუბლიკაში რეადმისიის უკანონოდ აღიარებისა და გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ“, – იუწყება სასამართლო.
უნდა აღინიშნოს, რომ გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. კარმას ვუწოდებთ ამას, თუ ბედისწერას ოდესელმა მიშიკომ ჩადენილი დანაშაულებისთვის პასუხი აგო. თუმცა, ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის.

მსგავსი სტატიები