“ამას საერთოდ რამის თავი აქვს?”

ასეთი კაცთმოძულე შპანა, როგორიც ნაცხოვა
მეორე არ არსებობს დედამიწის ზურგზე! ადამიანის სისხლი და ძალაუფლება სწყურიათ!

მსგავსი სტატიები