უკრაინის მეცნიერების მინისტრი-რუსულენოვანი სკოლები არ იქნება 2020 წლის სექტემბრიდან

2020 წლის სექტემბრიდან უკრაინაში რუსულენოვანი ყველა სკოლა გადადის უკრაინულ ენაზე.
”ჯერ კიდევ არსებობს რუსული ენის სკოლები, მაგრამ 2020 წლის სექტემბრიდან ასეთი სკოლები გადადიან უკრაინულ სასწავლო ენაზე. უმცირესობათა ენების სკოლები, რომლებიც მიეკუთვნებიან ევროკავშირის ენებს – 2023 წლის სექტემბრიდან. სინამდვილეში, ჩვენ უნდა მოვამზადოთ ისინი და ამ გადასვლისთვის. ამასთან, ამ სკოლებში, რომლებიც ძირითადად ისწავლიან უკრაინულ ენას, მათი სწავლის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ შესაძლებელი იქნება მათ მშობლიურ ენაზე, ”- თქვა ნოვოსადიმ.
როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, უკრაინაში 2017 წლის 28 სექტემბერს ძალაში შევიდა განათლების შესახებ კანონი, რომელიც, კერძოდ, განსაზღვრავს, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის ენა არის უკრაინული. კანონის თანახმად, საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისად, ერთი ან მეტი დისციპლინის სწავლება შესაძლებელია ორ ან მეტ ენაზე. ეროვნულ უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირებს გარანტირებული აქვთ მშობლიურ ენაზე სწავლის უფლება უკრაინულთან ერთად სკოლამდელი და დაწყებითი განათლების ცალკეულ კლასებში.

მსგავსი სტატიები