ილიაუნს, 24 ნოემბერს, აბასთუმნის ობსერვატორია ჩამოერთმევა

მთავრობის დადგენილებით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული-აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია გამოეყოფა და ცალკე სსიპ-ად ჩამოყალიბდება.
აღნიშნულმა უწყებამ უნდა უზრუნველყოს ასევე ობსერვატორიის უფლებამოსილი პირის დანიშვნა, ობსერვატორიის წესდების დამტკიცება და კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ღონისძიებების განხორციელება.
პრემიერ მინისტრის ხელმოწერილი დოკუმენტის მიხედვით, ობსერვატორია ილიაუნის 2019 წლის 24 ნოემბერს გამოეყოფა.

მსგავსი სტატიები