Comedy Wildlife Awards 2019-დან 10 ყველაზე სასაცილო ფოტო

Comedy Wildlife Photography Awards ველურ ბუნებაში გადაღებული 2019 წლის 10 ყველაზე სახალისო ფინალისტს.

მსგავსი სტატიები