ევროპარლამენტი მხარს უჭერს Brexit გადადებას

გაერთიანებული სამეფომ შეიძლება კვლავ გადადოს მისი გამოსვლა ევროკავშირიდან, მაგრამ მან უნდა შეინარჩუნოს ირლანდიის საზღვარზე თავისუფალი გადაადგილება და, თუნდაც ბრიუსელთან შეთანხმების არარსებობის პირობებში, შეასრულოს ფინანსური ვალდებულებები ევროკავშირის მიმართ. ამის შესახებ ნათქვამია ოთხშაბათს, ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დამტკიცებულ რეზოლუციაში.

ეს დოკუმენტი მიზნად ისახავს ხაზგასმით აღინიშნოს ევროკავშირის პოზიციაზე, ლისაბონის ხელშეკრულების 50-ე მუხლის შესაბამისად, ბრიტანეთის ევროკავშირის გასვლის შესახებ. 544 დეპუტატმა ისაუბრა მის მიღებაზე, 126 წინააღმდეგი იყო, ხოლო 38-მა თავი შეიკავა.

“ევროპარლამენტი მხარს დაუჭერს ლისაბონის ხელშეკრულების 50-ე მუხლში მითითებული პირობების გახანგრძლივებას, თუ ამისათვის არსებობს მიზეზები და მიზანი, კერძოდ [სურვილი], რომ თავიდან ავიცილოთ Brexit გარიგების გარეშე, ჩატარდეს საპარლამენტო არჩევნები ან რეფერენდუმი, უარი თქვას 50-ე მუხლის გამოყენებაზე ან დადოს შეთანხმება გამოთხოვის პირობების შესახებ.” ანგარიშის ავტორებმა განაცხადეს, რომ ისინი არ უნდა იმოქმედონ ევროკავშირის ინსტიტუციების ფუნქციონირებაზე. მათ გაიხსენეს, რომ 2019 წლის 9 სექტემბერს, დიდი ბრიტანეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც მთავრობას ავალდებულებს, ევროკავშირს მოსთხოვოს Brexit– ის კიდევ ერთი გადავადება, თუ ბრიუსელთან გარიგება არ არის მიღწეული 19 ოქტომბერს, იმის მიუხედავად, რომ ოფიციალური გამოშვების თარიღი 31 ოქტომბერია.

მსგავსი სტატიები